}
header famous rechts
 
navbar-side-background
GEBRUIKSOVEREENKOMST EN PORTRETRECHT

Gebruiksovereenkomst
De foto's van een shoot zijn, tenzij anders is overeengekomen, beperkt tot gebruik binnen de privé-sfeer en voor persoonlijke doeleinden. Voor commerciële doeleinden dient een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de fotograaf alsmede een passende vergoeding te worden overeengekomen.

Van iedere hoge resolutie foto of afdruk die u koopt, ontvangt u tevens een verkleind digitaal exemplaar met een watermerk. Deze bestanden zijn geoptimaliseerd voor gebruik op Internet en mogen in ongewijzigde vorm en voorzien van naamsvermelding worden gebruikt op uw eigen, vanzelfsprekend niet-commerciële, website, blog en social media (Facebook, Twitter e.d.).

Auteursrecht
De maker van een foto, hierna te noemen de fotograaf, is de rechthebbende over het door hem of haar gemaakte materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gebeurd of niet. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen blijft het beeldmateriaal eigendom van de fotograaf. Het auteursrecht geeft de rechthebbende het exclusieve recht om zijn of haar werk naar eigen inzicht te bewerken en in te zetten voor commerciële en/of promotionele doeleinden.

Portretrecht volgens de Nederlandse wet
Het portretrecht is alleen van kracht bij beeldmateriaal dat in opdracht is gemaakt. In tegenstelling tot mensen hebben dieren volgens de Nederlandse wet geen portretrecht. Dit betekent dat foto's van uw huisdieren door de fotograaf mogen worden gepubliceerd in zowel promotionele als ook commerciële publicaties.
© Famous Pets Pictures 2023 KvK-nummer: 53267117